Ethyleen: brandbaar of toxisch? 

In ons vorig blog hadden we het over werken in een Besloten Ruimte. Heb je dit artikel gemist? Lees het dan nu! Klik hier.

In het artikel van deze week bespreken we de detectie van ethyleen (of etheen). We geven een antwoord op een aantal vragen zoals: 

  • Is ethyleen brandbaar of toxisch?
  • Hoe kan je ethyleen detecteren?

 

ToxiRAE Pro PID

Ethyleen (C2H4) is een kleurloos en reukloos, brandbaar gas. 

Ethyleen is zwaarder dan lucht met een dampdichtheid van 1,2. Omdat het heel dicht bij 1 ligt, wordt het vaak als even zwaar (als lucht) gezien. Wil je zeker zijn, dan kan je best een meting doen op 3 niveaus: boven – midden en beneden. Neem hiervoor een gepompt toestel met slang en/of vlotter (die blijft drijven op vloeistof)

 

Is ethyleen toxisch of brandbaar?

Ethyleen is een toxisch én brandbaar gas! Meestal wordt enkel een LEL-sensor gebruikt voor detectie van ethyleen. Er wordt dan enkel rekening gehouden met het explosiegevaar. 

Net zoals bijvoorbeeld koolmonoxide is ethyleen sneller toxisch dan brandbaar, hoewel ethyleen ook een LEL (lower explosion limit) heeft van 2,7 vol%.

Wist je dat de STEL van ethyleen amper 200 ppm is? De STEL is de Short Term Exposure Limit. Dit is de Kortetijdswaarde. Wat mag er over 15 minuten zijn (gemiddeld) – 4 keer per dag met een minimum van 1 uur tussen elke blootstelling?

 

Waarom is het sneller toxisch dan brandbaar?

De LEL van C2H4 is 2,7 vol% (elke gas heeft zijn eigen LEL-waarde, deze ligt vast). Als je weet dat 1 vol% van een bepaald gas overeenkomt met 10.000 ppm dan is 2,7 vol% omgerekend 27.000 ppm. De meeste LEL-sensoren gaan in alarm op 10% LEL of 2700 ppm.

De huidige STEL van ethyleen is 200 ppm. Ethyleen is dus vele malen sneller toxisch dan brandbaar.

Bij een detectie van 10% LEL of 2700 ppm is de STEL al 13,5 keer overschreden. 

Sta je in een omgeving van 10% LEL, zonder perslucht of volgelaatsmasker, over een langere periode, dan is dit niet “gezond” voor jou!

 

Hoe kan je ethyleen detecteren?

Voor detectie van ethyleen heb je verschillende opties:

OPTIE 1: De standaard katalytische LEL-sensor

In industrie/(petro)chemie en tijdens brandweerinterventies wordt in de meeste gevallen een standaard LEL-sensor (katalytisch) gebruikt. 

Voor de meeste gebruikers is dit een logische keuze maar… niet als je weet dat ethyleen ook toxisch is. 

Standaard hebben de meeste LEL-sensoren een meetbereik van: 0-100 % LEL met een resolutie van 1 % LEL. Er moet dus 270 ppm ethyleen aanwezig zijn voor de LEL sensor iets detecteert. Dan is er bovendien GEEN rekening gehouden met een correctiefactor van 1,4 (voor de Xam 2500). 270 ppm is dan eigenlijk al 1,4 keer meer of ca 380 ppm.

Katalytische LEL-sensoren zijn absoluut geschikt voor detectie van ethyleen maar enkel voor detectie van het (hogere) explosiegevaar.

 

Xam 2500

OPTIE 2: De PID-sensor voor detectie van ppm´s 

Wil je het toxisch gevaar van ethyleen detecteren, dan heb je “gevoeligere” sensoren nodig. Ze moeten alarmeren bij lage concentraties en dienen als grenswaarde bewaking.

Met een PID-sensor kan je vanaf 0,1 ppm (of 1 ppm) detecteren. Deze sensor kan dus veel gevoeliger detecteren.

Zo heeft de MiniRAE 3000 met de standaard 10,6eV lamp een meetbereik tot 15.000 ppm.

In de meeste brandweerzones en industriële bedrijven zijn zulke toestellen beschikbaar.

Heb je een tijdelijk project? Je kan dit toestel ook huren voor enkele dagen, weken of voor een shut-down on-site. Wij leveren dit af, volledig conform in afspraak met de klant.

Voor huur van gasdetectie kan je ons contacteren.

Ethyleen heeft een ionisatiepotentiaal van 10,51eV en wordt gedetecteerd door de 10,6eV lamp. 

Wil je meer weten over PID? Klik hier!

De correctiefactor (= indicatief) voor de MiniRAE 3000 voor ethyleen is 9. Dit wil zeggen dat de PID sensor slechts beperkt gevoelig is voor ethyleen. De regel is immers hoe hoger de correctiefactor (> 10) hoe ongevoeliger de PID-sensor voor dit gas.

 

VOORBEELD: 

100 ppm op het display x correctiefactor (CF) van ethyleen = werkelijke waarde (WW)

100 ppm (DISPLAY) x 9 (CF) = 900 ppm ethyleen (WW)

Je moet dus de waarde op het display vermenigvuldigen met de correctiefactor. In werkelijkheid is er dus ca 9x meer aanwezig dan wat op jouw display te lezen valt.

Concreet, bij detectie van 100 ppm is er ca. 900 ppm ethyleen aanwezig.

Onthoud dat de PID, GEEN specifieke sensor is en dus ook geen specifieke meting voor ethyleen geeft. 

Als je effectief weet dat er enkel ethyleen aanwezig is, dan kan je gericht zoeken naar het lek en kan je de correctiefactor toepassen. Als er een mix van gassen aanwezig is dan zal de PID-sensor andere gassen ook detecteren. 

Is er een mix van gassen dan kan je, als aanvulling op PID, “specifieke” meetbuisjes gebruiken. Let wel: ook meetbuisjes kunnen reageren op de aanwezigheid van eventuele andere gassen (= kruisgevoeligheden).

Wil je meer weten over kruisgevoeligheden? Klik hier!

Check ook altijd het meetbereik van het buisje vóór je gaat meten!

En om volledig in regel te zijn, check altijd de bijsluiter bij elk doosje van meetbuisjes.

BELANGRIJK: CO-sensoren zijn enorm kruisgevoelig voor ethyleen! Reageert de CO-sensor en ben je absoluut zeker dat er geen koolmonoxide aanwezig is maar weet je wel dat er ethyleen aanwezig is? Dan zal de reactie van de CO-sensor te wijten zijn door aanwezigheid van ethyleen.

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!