Werken in Besloten Ruimte! 

In ons vorig blog hadden we het over toxische en brandbare gassen in een raffinaderij. Heb je dit artikel gemist? Lees het dan nu! Klik hier.

In het artikel van deze week nemen we het begrip Besloten Ruimte onder de loep. We geven een antwoord op een aantal vragen zoals:

  • Welke sensoren heb je nodig?
  • Is de besloten ruimte inert?
  • Gebruik je een gepompt of een diffuus toestel?

Dit zijn maar enkele vragen die je jezelf moet stellen voor je aan de slag gaat in een besloten ruimte.

Het is moeilijk om te bepalen wat nu wél of geen besloten ruimte is. Keep it Safe and Simple! Twijfel je of het een besloten ruimte is? Behandel het dan als een besloten ruimte. Want veiligheid is alles!

 

Welke sensoren zijn nodig voor het betreden/vrijgeven van een besloten ruimte?

In een besloten ruimte dient men rekening te houden met 3 mogelijke gevaren nl.

  1. Verstikkingsgevaar = O2-sensor

Voor het nagaan van verstikkingsgevaar is een O2– sensor onontbeerlijk. Standaard moet de zuurstofsensor 20.9 vol% geven op het display van je toestel.

 

  1. Explosiegevaar = LEL katalytisch of LEL infrarood sensor

De aanwezigheid van brandbare gassen is een tweede potentieel gevaar. Een LEL-sensor detecteert brandbare gassen. Let op, dit is GEEN specifieke sensor voor één bepaald brandbaar gas. De sensor neemt de som van de brandbare gassen zoals methaan, pentaan, waterstof, …

Wil je meer weten over het verschil tussen beide sensoren? Lees dan zeker dit artikel!

  1. Toxisch gevaar = aparte H2S/CO/NH3 sensor

Naast verstikkingsgevaar en explosiegevaar moet je ook rekening houden met het toxisch gevaar van het gas. Een gas is vaak veel sneller toxisch dan brandbaar. Heb jij waterstofsulfide, koolmonoxide, ammoniak of een ander toxisch gas aanwezig? Neem dan zeker de sensor mee die dit gas kan detecteren! Hier kan en mag je niet enkel betrouwen op je O2 sensor en LEL sensor.

Wil je meer weten? Lees hier het volledige artikel.

Wat is de correlatie tussen O2 & LEL Katalytisch vs LEL infrarood?

Een katalytische LEL-sensor heeft zuurstof nodig om te kunnen werken. Is er geen 14 Vol% zuurstof aanwezig dan mag je niet betrouwen op de uitlezing van de katalytische LEL-sensor. Deze sensor werkt enkel als er voldoende zuurstof aanwezig is (> 14 Vol%) volgens het principe van de brandvijfhoek. Een brandbaar gas kan enkel verbranden bij de ideale mengverhouding tussen zuurstof en brandbaar gas.

Een infrarood LEL-sensor detecteert, net zoals een katalytische LEL-sensor, de som van de brandbare gassen maar het meetprincipe verschilt.

Waar een katalytische LEL-sensor zuurstof nodig heeft om te kunnen werken, geldt dit niet voor de infrarood LEL-sensor. Deze LEL-sensor heeft geen zuurstof nodig om te kunnen werken.

LEL-INFRAROOD

Wil je meer weten over de werking en de do’s & dont’s van beide LEL-sensoren?

Lees dan hier het volledige artikel!

 

Diffuus toestel

Een gepompt of een diffuus toestel?

Ondanks kennis van de mogelijke gevaren en de verschillende sensoren loopt het toch nog vaak mis in het gebruik van het juiste toestel.

Ken jij het verschil tussen een gepompt en een diffuus toestel?

Een diffuus toestel heeft geen pomp. Er kan dus geen gas worden aangezogen. Helaas wordt een diffuus toestel regelmatig gebruikt om een ruimte vrij te geven. Het toestel wordt aan een koordje naar beneden gehangen.

Een diffuus toestel mag enkel gebruikt worden als persoonlijke bescherming.

Een gepompt toestel beschikt over een pomp (al dan niet ingebouwd in het toestel). Deze pomp laat toe dat mogelijk brandbare en/of toxische gassen over een afstand kunnen aangezogen worden.

Gebruik ALTIJD een gepompt toestel VOOR je een ruimte betreedt. En zorg ervoor dat het display van jouw toestel ALTIJD leesbaar is.

GOUDEN TIP! Als de ruimte werd vrijgegeven met een gepompt toestel neem dan steeds een diffuus toestel mee ter persoonlijke bescherming. Waarom? Omdat de atmosfeer in jouw besloten ruimte tijdens de werken kan veranderen!

 

Gebruik van slangen vs responstijd sensor?

Als je een ruimte wil vrijgeven, is het essentieel om lang genoeg te wachten.

Sensoren hebben een vertraging. Ze hebben een bepaalde tijd nodig (T90) om 90% van de werkelijke eindwaarde te bereiken.

Om een voorbeeld te geven kan je hieronder een richtlijn terugvinden:

TYPE SENSOR RESPONSTIJD (T90)
O2 / LEL katalytisch / CO / H2S Ca. 30 seconden
LEL infrarood (gepompt toestel) Ca. 45 seconden
PID Ca. 15 seconden
CL2 / NH3 / NO2 Ca. 60 seconden

Gebruik je een externe verlengslang om in een tank te meten? Dan moet je de extra meters slang aan het gepompte toestel ook mee in rekening brengen.

Bij gebruik van een standaard slang adviseren we om 4 seconden/meter extra bij de T90 van de sensoren op te tellen.

Voorbeeld:

Wil je een vrijgavemeting doen in een besloten ruimte van 10 meter diep met een O2/LEL infrarood, CO en PID sensor dan wacht je een T90 van 45 seconden + 40 seconden (10 meter slang x 4”/meter) = ca. 1,5 minuut dat je moet meten per niveau.

GOUDEN TIP! Doe deze meting op ELK niveau, beneden – in het midden en onderaan in de tank.

Vlotter + slang

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!