Vind de beste oplossing?!

In het blog van vorige keer kon je lezen over de tweede stap uit onze SAFE®-methode. Welke sensoren bestaan er?  Hoe kan het S&D -Flowchart© uit het boek jou helpen om de juiste keuze te maken? Lees het artikel van vorige keer hier!

Vandaag meer over “Find the most perfect solution” en hoe jij de veiligheid van anderen in handen hebt…

SAFE® staat voor:

S = Search for the situation

A = Analyse the possibilities

F = Find the most perfect solution

E = Evaluate the results

SAFE dus… Find the most perfect solution!

 

Ook jouw gasdetectietoestel heeft beperkingen!

Er bestaat geen gasdetectietoestel dat alles kan. Een sensor heeft een vastgelegd meetbereik. Ga je over zijn maximale meetbereik dan verzadig je de sensor. Misschien komt hij, soms pas na uren, terug naar nul, of helemaal niet…

Het is niet omdat een sensor reageert dat het ook dat bepaald gas is. Reageert een CO-sensor dan kan dat ook komen door aanwezigheid van een ander gas. Lees hier meer.

Na een training kom je er misschien achter dat je een verkeerd toestel gebruikt? Een diffuus toestel waar een gepompte versie vereist is. Of een sensor die fout gebruikt wordt? Hoe vind je nu de best mogelijke oplossing?

 

Kan jij alles meten?

Er zijn gassen die je zelfs met het meest gesofisticeerde gasdetectietoestel niet kan detecteren. Wil je zekerheid over het al dan niet aanwezig zijn van dat gas dan is een gasanalyse noodzakelijk.

Dit zijn de mogelijke sensoren waar jij tussen moet kiezen, al dan niet in combinatie:

  • Zuurstofsensor voor detecteren van tekort of overmaat aan zuurstof.
  • Katalytische LEL-sensor voor detectie van brandbaar gas maar kan enkel gebruikt worden als er minimaal 14 vol % zuurstof aanwezig is.
  • Infrarood LEL-sensor voor detectie van brandbaar gas maar detecteert enkel koolwaterstoffen. Er is geen bepaalde concentratie zuurstof vereist. Deze sensor mag gebruikt worden in inerte atmosfeer en normale atmosfeer. Hij detecteert o.a. volgende brandbare gassen niet: waterstof, acetyleen, koolmonoxide, waterstofsulfide en ammoniak.
  • Elektrochemische sensoren voor detectie van toxische gassen. Koolmonoxide, waterstofsulfide, ammoniak, fosfine, ethyleenoxide, stikstofoxide, stikstofdioxide, blauwzuur, fosgeen, ozon, zwaveldioxide, chloor, waterstof en chloordioxide zijn maar enkele voorbeelden.
  • PID voor detectie van Vluchtige Organische Componenten of toxische gassen in parts per million of parts per billion niveau – waar de keuze van de PID-lamp bepaalt of je een bepaald gas wel of niet kan detecteren, afhankelijk van de ionisatiepotentiaal.
  • Meetbuisjes als je een bepaald gas indicatief, maar specifieker dan PID wilt detecteren. Je hebt de keuze uit honderden verschillende meetbuisjes.

 

Niets is perfect en techniek al helemaal niet

Een sensor kan afwijken. Dit kan je vaststellen na een training en als je testgas voorhanden hebt.

Stel je een afwijking vast dan moet je beslissen of deze afwijking aanvaardbaar is. Laat je een afwijking toe van maximaal 10% en check je een LEL-sensor, gekalibreerd met methaan, met 50% LEL (2,2 vol% methaan) dan moet de sensor tussen de 45 en 55% LEL uitlezen. Is dat niet zo, dan kan je ervoor kiezen om de sensor opnieuw te (laten) kalibreren.

Een sensor kan defect gaan zonder een op het eerste zicht aanwijsbare reden. Is het toestel gevallen? Werd het gebruikt in een omgeving met gassen die de sensor vergiftigen?

 

Jij hebt de veiligheid van anderen in handen

Vroeger werd een gas alleen bekeken vanuit het oogpunt van explosiegevaar. Is het gas explosief dan gebruik je een LEL-sensor.

Wist je dat een gas ook toxisch kan zijn? Er zijn grenswaarden bepaald wat maakt dat elektrochemische sensoren, PID en meetbuisjes meer en meer gebruikt worden.

 

Een meetfiche als handig hulpmiddel?!

Meetfiches zijn er om het de mensen op het terrein gemakkelijker te maken. Het is een stappenplan voor wie niet dagelijks met gasdetectietoestellen in contact komt of voor wie wel dagelijks met gasdetectietoestellen in contact komt maar geen standaard meetmanier volgt.

Ze moeten eenvoudig zijn: make it SAFE®-SIMPLE-STUPID. Lees hier meer over hoe jij ze opstelt (of laat ze maken 😊).

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!