Zwaveldioxide: dé zwaarste component van luchtvervuiling!

In ons vorig blog hadden we het over detectie van fosfine. Heb je dit artikel gemist? Lees het dan nu! Klik hier.
In het artikel van deze week hebben we het over zwaveldioxide of SO2 en hoe je het kan detecteren.

SO2 is een kleurloos gas met een scherpe, karakteristieke (zwavel-) geur. Het is goed oplosbaar in water.

Zwaveldioxide komt vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen zoals aardolie en steenkool. SO2 wordt onder andere gebruikt voor de productie van zwavelzuur.

SO2 heeft een grenswaarde (of tijdsgewogen gemiddelde over 8 uur) van 2 ppm. De STEL of kortetijdswaarde over 15 minuten is amper 5 ppm.

Kan er zwaveldioxide vrijkomen in de omgeving waar je werkt? Neem dan zeker een enkelgastoestel mee voor detectie van SO2!

Zwaveldioxide gas is zwaarder dan lucht. Wil je weten of er zwaveldioxide aanwezig is in een gesloten of besloten ruimte dan neem je best een gepompt gasdetectie toestel. Met behulp van extra verlangslang kan je op 3 verschillende niveaus een meting uitvoeren: boven – midden en beneden. Wacht lang genoeg voor een betrouwbaar meetresultaat. SO2 sensoren zijn meestal tragere sensoren dan bijvoorbeeld een CO sensor. De T90 (of responstijd om 90% van het werkelijk eindresultaat te bereiken) is ca. 45-60 sec. Met extra verlengslang wacht je beter ca. 4 seconden per meter extra, bovenop de standaard T90-tijd.

 

Detectie van zwaveldioxide met een “specifieke” SO2-sensor

Een LEL sensor zal veel te laat reageren als je SO2 wil detecteren. Door de extreem lage grenswaarde neem je best een elektrochemische sensor die op ppm niveau kan detecteren.

Het meetbereik van de meeste SO2-sensoren is beperkt tot 100 ppm. De resolutie is meestal 0,1 ppm!

Gebruik de sensor zeker niet voor het “opsporen” van zwaveldioxide lekken hoger dan 100 ppm. Dit vergiftigt de sensor. Bump de sensor met een gekende concentratie SO2 (bijvoorbeeld 5 of 10 ppm) bij het in overload gaan van de sensor.

Heb je naast een SO2 sensor, ook een O2 en LEL sensor nodig? Neem dan een multigastoestel (met pomp) om een besloten ruimte “vrij te geven”!

Voor je kan gaan meten zijn er een aantal parameters die je moet weten. Lees hier meer over onze SAFE®-methode!

 

Kruisgevoeligheden van een zwaveldioxide sensor

Zwaveldioxide sensoren kunnen kruisgevoelig zijn voor andere gassen. De sensor kan onder andere reageren op stikstofdioxide (NO2) – een negatieve kruisgevoeligheid.

Check de kruisgevoeligheidstabel van jouw toestel en sensor als je meer wilt weten over kruisgevoeligheden!

Lees ook ons artikel over kruisgevoeligheden.

 

Een PID sensor & SO2: geen ideale match!

SO2 heeft een ionisatiepotentiaal van 12,32eV.

PID sensoren (en lampen) zullen niet reageren op zwaveldioxide. De sterkte van de lamp moet namelijk groter zijn dan de IP-waarde van het gas.

Op zoek naar een andere oplossing in gasdetectie voor het detecteren van SO2? Neem meetbuisjes voor zwaveldioxide!

Meer weten over gasmeten? Klik hier!

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!