Eerst weten voor het gasmeten!

Voor je overgaat tot aankoop en/of juist gebruik van jouw gasdetectietoestellen zijn er een aantal stappen die je moet doorlopen. Voor je kan gaan meten zijn er een aantal parameters die je moet weten! Met behulp van de, door ons ontwikkelde, SAFE®-methode proberen we het de mensen in het veld gemakkelijker te maken.

 

SAFE® staat voor:

S = Search for the situation

A = Analyse the possibilities

F = Find the most perfect solution

E = Evaluate the results

 

In het blog van deze week behandelen we Search for the situation!

SAFE dus… Search for the situation!

 

Wat is jouw applicatie?

Voor jij met een toestel on site gaat, moet je weten waar je gaat meten. Moet je een meting uitvoeren in een vat of tank, een besloten ruimte, een gewone of inerte leiding? Wil je een omgevingsmeting doen of eerder iemand anders persoonlijk beschermen tegen bepaalde gassen?

 

Welke gassen kunnen er vrijkomen?

Er zijn drie mogelijke gevaren:


1. Verstikkende gassen

Deze verdrijven de zuurstof of ze reageren met zuurstof waardoor de normale zuurstofconcentratie daalt.


2. Toxische gassen

Toxische gassen kunnen vergiftigingen veroorzaken. Enkele voorbeelden zijn koolstofmonoxide, waterstofsulfide, blauwzuur, benzeen en chloor. Sommige kan je ruiken en andere niet. Er zijn gassen die je enkel met een goed werkend gasdetectietoestel kan opsporen.

In een training deze week vertelde iemand dat hij ammoniak en waterstofsulfide wel kon ruiken. Een gasdetectietoestel was niet echt nodig volgens hem…

Maar kan jouw neus ook ruiken hoeveel er aanwezig is? En wat met grenswaarden?


3. Explosieve gassen

Deze gassen zijn ontvlambaar en kunnen een brand of explosie veroorzaken. Enkele voorbeelden zijn waterstof, ethyleen, propyleen, methaan, propaan en butaan. Mengen ze zich met de juiste concentratie zuurstof en is er een ontstekingsbron, dan vliegt de boel de lucht in.

Welke gassen zijn er bij jouw aanwezig? Sommige zijn zowel toxisch als brandbaar. Misschien gebruik je een LEL-sensor voor detectie van brandbare gassen.

Maar wist je dat een brandbaar gas soms sneller toxisch is dan brandbaar? Heb jij daar de juiste sensor voor?

Als de LEL-sensor reageert is de grenswaarde misschien al overschreden?

 

Wat zijn de grenswaarden en gevaren van deze gassen?

Als je weet welke gassen er aanwezig zijn, moet je weten hoe ze zich gedragen. Zijn ze zwaarder of lichter dan lucht? Stijgen ze of dalen ze? En heb jij de juiste accessoires om ze te gaan meten?

Waar meet jij in een besloten ruimte? Ons advies: op 3 niveaus!

Elk land heeft een lijst met grenswaarden vastgelegd. Van toxische gassen mag je maar een bepaalde concentratie in ppm per dag ´zien´.

Wat wil jij detecteren? En wat gaat jouw sensor wel of niet detecteren?

Lees hier meer over het juist meten en detecteren in besloten ruimtes.

 

Zijn er nevenactiviteiten of buurtbedrijven met mogelijke gevaren?

Het is niet omdat een bepaald gas niet gewenst (en niet van jou) is, dat je het niet moet kunnen detecteren. Het gas stopt niet omdat er een draad tussen staat. Er kan gevaar zijn voor jou! Gaat er een sensor in alarm omdat een buurtbedrijf een bepaald gas on site heeft?

Ben jij op de hoogte van kruisgevoeligheden? Een sensor die reageert op een ander gas dan waar jij de sensor voor hebt aangeschaft?

Valse alarmen bestaan dus NIET! Is er een reactie dan is er IETS aanwezig…

Lees hier meer over kruisgevoeligheden.

 

Wie wil je beschermen?

Wil jij een volledige zone beschermen? Loop je rond in het bedrijf en moet je iemand persoonlijk beschermen? Of wil je eerder een volledige (besloten) ruimte vrijgeven?

De juiste keuze maken begint met een juiste inschatting van de situatie.

Hierbij een overzicht van de eerste stap in de SAFE®-methode!

SEARCH for the situation

  • Wat is jouw applicatie?
  • Welke gassen kunnen er vrijkomen?
  • Wat zijn de grenswaarden en gevaren van deze gassen?
  • Zijn er nevenactiviteiten of buurtbedrijven met mogelijke gevaren?
  • Wie wil je beschermen?

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!