Kruisgevoeligheden: opstellen van een matrix voor interpretatie in het veld

In ons vorig blog hadden we het over het opsporen van een gaslek en welke gasdetectie toestellen je daar het beste voor gebruikt. Heb je dit artikel gemist? Lees het dan nu! Klik hier.

In het blog van deze week behandelen we het opstellen van een matrix rond kruisgevoeligheden en waarom dit interessant is. 

Wat zijn kruisgevoeligheden?

Multigasmeter

Als er koolmonoxide vrijkomt, detecteer je dit gas met behulp van een CO-sensor. Komt er waterstof vrij dan neem je een H2-sensor mee. Komt het toxische ammoniak vrij, dan neem je best een NH3-sensor mee. Kan er waterstofsulfide vrijkomen, dan maak je beter gebruik van een H2S-sensor.

Wist je dat al deze sensoren mogelijk ook (kruisgevoelig) kunnen reageren op een ander gas dan waarvoor je de sensor aankoopt of gebruikt?

Dit wordt een kruisgevoeligheid genoemd. De sensor reageert op een ander gas dan verwacht.

Ben je niet op de hoogte van dit fenomeen dan schat je de “reactie van de sensor” mogelijk fout in.

Belangrijk: reageert de sensor dan is er “iets” aanwezig. Jouw gasdetectietoestel analyseert NIET maar detecteert een gas. Is er een gas aanwezig of gaat jouw sensor in alarm, dan verlaat je de ruimte voor jouw eigen veiligheid (en gezondheid).

Wil je net dat tikkeltje meer weten en heb je verschillende “toxische of elektrochemische sensoren” in gebruik dan wil je weten waarom de sensor reageert en vooral op welke gassen de sensor kan reageren. 

Wist je dat een sensor positief kan reageren maar ook negatief? Zo kan een bepaald gas de werkelijke waarde of uitlezing van de sensor doen dalen of de sensor zelfs een waarde “onder 0 ppm” doen aangeven. Op deze manier kan een elektrochemische sensor mogelijk “negatief” aangeven.

Een negatieve kruisgevoeligheid kan ervoor zorgen dat je een “gevaarlijke of toxische” situatie onderschat.

Opstellen van een matrix met sensoren en gassen is dan een must!

Maar hoe doe je dat nu?

Waarom een matrix opstellen?

Heb je een matrix met kruisgevoeligheden opgesteld dan kan je snel interpreteren waarom een sensor reageert. Belangrijk is dat je weet welke gassen er kunnen vrijkomen op jouw site of de plaats waar je de gasdetectie meting uitvoert. Zonder kennis van de vrijgekomen gassen sta je namelijk nergens.

Ook is het belangrijk om te weten welke sensoren er aanwezig zijn in jouw gasdetectie toestel(len).

In jouw matrix vermeld je de type sensoren en de gassen die kunnen vrijkomen.

Hieronder vind je een voorbeeld van een blanco matrix met sensoren en te meten gassen.

Sensoren CO (koolmonoxide) H2S (waterstofsulfide) H2 (waterstof) NH3 (ammoniak) Cl2 (Chloor)
Gassen
CO
H2S
H2
NH3
Cl2

Wil je meer lezen over kruisgevoeligheden? Dan vind je in dit artikel nog meer informatie.

Interpretatie van jouw gasdetectie toestel!

Om een matrix te kunnen opstellen moet je de kruisgevoeligheidstabellen van de desbetreffende fabrikant gebruiken. Heb je deze niet, vraag deze dan zeker op.

Wist je dat een NH3-sensor van fabrikant A mogelijk anders reageert dan NH3-sensor van fabrikant B? Gebruik de juiste tabellen voor de juiste sensor van de juiste fabrikant. Gebruik je dezelfde sensor van twee verschillende fabrikanten. Maak dan 2 aparte matrixen.

Hierbij vind je een voorbeeld van een matrix met vermelding van + (positieve) en – (negatieve) kruisgevoeligheden.

Sensoren CO (koolmonoxide) H2S (waterstofsulfide) H2 (waterstof) NH3 (ammoniak) Cl2 (Chloor)
Gassen
CO +
H2S + +
H2 + + +
NH3 +
Cl2 +

Uit de tabel zie je dat een Cl2-sensor reageert op chloor maar ook negatief reageert bij aanwezigheid van waterstofsulfide of H2S. Is er H2S en chloor aanwezig dan zal je dus een lagere waarde zien dan werkelijk aanwezig.

Heb je enkel waterstof aanwezig dan zal zowel de CO, H2S maar ook de H2-sensor reageren. Deze drie sensoren reageren dus op waterstof. Jij denkt misschien dat er naast waterstof ook CO en H2S aanwezig is? Maar dat is in deze situatie dus niet zo.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van jouw matrix? Of heb je de juiste kruisgevoeligheidstabellen niet beschikbaar? Neem contact met ons op en wij helpen je verder.

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!