Evalueer jij de gasdetectie resultaten?!

In het blog van vorige keer kon je lezen over de derde stap uit onze SAFE®-methode. Hoe vind je de beste oplossing voor jouw applicatie? En alles heeft beperkingen. Ook jouw gasdetectie toestel! Lees het artikel van vorige keer hier.

Vandaag meer over “Evaluate the results” en waarom je niet blindelings mag vertrouwen op jouw uitlezing…

SAFE® staat voor:

S = Search for the situation

A = Analyse the possibilities

F = Find the most perfect solution

E = Evaluate the results

SAFE dus… Evalueer na elke meting!

 

Gasdetectie OF gasanalyse?!

Een gasdetectietoestel zegt niet welk gas er aanwezig is want het analyseert NIET! Het ‘detecteert’ en geeft een uitlezing. Soms reageren er 2 sensoren hoewel er maar 1 gas aanwezig is.

Meten is één ding maar interpreteren is een ander verhaal. Heb jij kennis van kruisgevoeligheden, correctiefactoren en meetprincipes?

Wil jij de resultaten kunnen evalueren dan moet je weten wanneer je een Infrarood LEL-sensor mag en moet gebruiken. En dat, wanneer de zuurstofconcentratie daalt, een Katalytische LEL-sensor overbodig wordt. Lees hier welke sensor en waarom.

Ben je niet zeker van het resultaat, doe dan een aanvullende meting. Beter geen meetresultaat dan een fout meetresultaat.

 

Hoe maak je de juiste conclusie?

Soms kan je niet anders dan een ruimte betreden, ook al wordt er een bepaalde concentratie gas gemeten of is de zuurstofconcentratie lager dan normaal.

Je wilt 0 op alle sensoren en 20,9 vol % op de zuurstofsensor maar dat wil niet zeggen dat alle mogelijke gassen gedetecteerd kunnen worden. Er zijn gassen die niet te detecteren zijn met 1 van de 6 meetprincipes.

Twijfel je om iemand in een besloten ruimte te laten, ventileer dan en doe achteraf een nieuwe meting. Blijft er toch nog gas aanwezig, dan mag betreden enkel met een filtermasker of onafhankelijke adembescherming. Blijf de omgeving monitoren zodat je te allen tijde weet wat er gebeurt.

Hierbij een voorbeeld van een foute interpretatie bij het meten in een inerte tank & hoe je de SAFE®-methode kan gebruiken om beter te doen.

 

APPLICATIE: Met een zuurstofsensor en Katalytische LEL-sensor in een inerte tank meten

X-am 2500

Er werd gemeten met een zuurstofsensor en een Katalytische LEL-sensor in een inerte tank. De O2-sensor gaf een waarde van 5 vol % en de Katalytische LEL-sensor gaf 0% LEL. De persoon die de meting uitvoerde, concludeerde dat er geen gas aanwezig was maar stuurde de contractor de ruimte in met onafhankelijke adembescherming.

 

SEARCH for the situation

Bij een inerte omgeving is er te weinig zuurstof aanwezig. We verwachten dat ook de zuurstofsensor zal dalen. Willen we brandbare gassen detecteren dan moeten we een LEL-sensor meenemen. Er bestaan twee verschillende LEL-sensoren. Ken jij het verschil?

Mag ik een Katalytische LEL-sensor gebruiken of is een Infrarood LEL-sensor beter en waarom? Kunnen er andere toxische gassen aanwezig zijn in de tank en zo ja, wat zijn de grenswaarden?

 

ANALYSE the possibilities

Bij een vrijgave meting moet ik gas kunnen aanzuigen in het toestel. Een diffuus toestel (zonder pomp) is geen optie voor een vrijgavemeting. Een Katalytische LEL-sensor is niet aan te raden omdat er minimaal 14 vol % O2 voor nodig is. Gebruik een Infrarood LEL-sensor.

OPGELET: Een Infrarood LEL-sensor detecteert enkel koolwaterstoffen. Als er waterstof aanwezig is, kan ik dat niet detecteren met een Infrarood LEL-sensor.

Ik neem een slang met de juiste lengte om op de bodem van de tank te meten. Ik check of mijn materiaal niet absorbeert. Ik moet meten op 3 niveaus omdat ik niet weet of de aanwezige gassen zwaarder, lichter of even zwaar zijn dan lucht.

 

FIND the most perfect solution

Voor deze applicatie neem ik een gepompt toestel met een O2– en Infrarood LEL-sensor. Als er geen waterstof  aanwezig is heb ik geen elektrochemische H2-sensor nodig.

De tank is 5 meter diep dus ik neem 5 meter slang mee. Ik wacht een minuut op elk niveau want de T90 (responstijd) van de sensoren is ongeveer 45 seconden. De Infrarood LEL-sensor is de traagste sensor. Voor de slang wacht ik ca. 4 seconden per meter extra dus 20 seconden voor 5 meter slang.

Op elk niveau wacht ik 1 minuut voor een betrouwbaar meetresultaat. Een juiste meting doen in deze ruimte duurt ongeveer 3 minuten.

 

EVALUATE the results

Als de Infrarood LEL-sensor 0% LEL aangeeft, mag ik concluderen dat er geen brandbaar gas aanwezig is. Omdat het een inerte tank is, zal de zuurstofconcentratie dalen. Enkel in uitzonderlijke situaties mag ik afdalen met onafhankelijke adembescherming. Ik neem dan zeker een toestel mee om de atmosfeer tijdens de werken te blijven monitoren.

 

BE SAFE®!

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!