Een politie interventie? Zuurstof detecteren! (DEEL I)

In ons vorig blog hadden we het over het detecteren van aardgas en LPG. Tijdens brandweerinterventies kan dit gas vrijkomen. Heb je dit artikel gemist? Lees het dan nu! Klik hier.

In het artikel van deze week richten we ons op een nieuwe doelgroep: POLITIE. Wat we tijdens onze trainingen aan brandweer horen is, dat politie vaak als eerste ter plaatse komt. Ze worden dus als eerste blootgesteld aan mogelijke (toxische en brandbare) gevaren. 

Omdat we het belangrijk vinden dat ook zij zich bewust zijn van de gevaren, richten we ons in onze komende blogs daarop. We informeren over de mogelijke gassen die je kan tegenkomen tijdens een interventie en vooral het gevaar voor jou… op de lange (soms korte) termijn. 

Als je dat weet, kan je jezelf beter “beschermen”.

Eén ding is heel belangrijk. Als een gasdetectietoestel in “alarm” gaat, sta je al “in” het gevaar. Soms is er niet veel nodig om een explosie te veroorzaken. Belangrijk is dat je het gasdetectietoestel (én ook de juiste sensor) bij hebt. 

De meeste gassen kan je NIET ruiken. Als je het wel ruikt, heb je vaak al een te hoge dosis binnen.

Waar we zien dat brandweer voorzien is van perslucht (of adembescherming) zien we dat politie, “zonder persoonlijke bescherming”, binnen gaat. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Aanwezig gas wordt niet (of te laat) gedetecteerd. 

7 jaar geleden hebben we S&D opgericht. Onze visie & missie was toen (en nog altijd): 

“Wij geloven dat veiligheid boven alles gaat! Dat iedereen die met gasdetectie of gevaarlijke gassen in contact komt moet weten hoe hij zichzelf kan en moet beschermen. Meten is weten maar meten zonder interpreteren kan dodelijk zijn. Wij geloven en adviseren dat iedereen een praktische gasdetectie training moet krijgen voor hij een gasdetectietoestel gebruikt. Het is onze missie om het veiligheidsniveau in bedrijven te verhogen en mensen veilig thuis te brengen.”

Om deze reden hebben we ons, naast industrie en (petro)chemie, ook heel bewust gericht op brandweer. Want onze en hun visie verschilt niet enorm veel. Je bereikt het meeste als je iets doet vanuit passie. Volgens mij is dat ook wat interventiediensten & politie, in het algemeen drijft. Mensen & veilig thuis brengen.

Voor je weet welke sensor je moet meenemen, is het belangrijk te weten wat je kan tegenkomen tijdens een interventie.

Dit zijn de basics.

Er bestaan 3 soorten gevaren: verstikkingsgevaar, toxisch gevaar en brandbaar gevaar.

  1. Verstikkingsgevaar. Zuurstof kan verdrongen worden door een ander gas of kan reageren in één of andere chemische reactie. 
  2. Brand- en /of explosiegevaar. Wanneer vliegt de boel de lucht in? Wanneer is het gas ontvlambaar? Enkele voorbeelden van brandbare gassen zijn methaan, propaan, waterstof of benzine.
  3. Vergiftiging. Als je een toxisch gas inademt kan dat o.a. kanker veroorzaken. Enkele voorbeelden zijn koolmonoxide, waterstofsulfide, ammoniak en kooldioxide.

In het blog van deze week meer informatie over zuurstof en hoe je dat kan detecteren.

 

 Zuurstof 

Samenstelling omgevingslucht

De omgevingslucht bestaat uit zuurstof. Er moet 20,9 vol% zuurstof aanwezig zijn. Is er te weinig zuurstof aanwezig in de omgevingslucht, dan heb JIJ een probleem. En wel direct. Daalt de zuurstof in de omgeving en in je bloed, dan is het binnen enkele ogenblikken “over en uit”. Als je een zuurstofsensor bij hebt, wordt deze ingesteld op een laag alarm van 19 of 19,5 vol%. Ga je onder deze waarde, dan gaat het gasdetectietoestel, uitgerust met een zuurstofsensor in alarm. 

Wist je dat je onder de 6 vol% zuurstof direct bewusteloos bent? Ga je onder de 8 vol% dan val je bewusteloos maar is reanimatie nog mogelijk als dit direct gebeurt. Onder de 14 vol% vermindert de fysieke en intellectuele prestatie zonder dat je het merkt. 

Voldoende zuurstof is dus levensnoodzakelijk voor jou!

Voor ons is de zuurstofconcentratie dus de belangrijkste parameter om te monitoren. Een zuurstofsensor meenemen op een interventie is een meerwaarde. De waarde op je display moet 20,9 vol% tonen.  

Komt er een ander gas in de plaats dan zal de concentratie zakken. 

Waar we het vaak mis zien gaan, is dat men denkt dat elke mogelijke concentratie toxische of brandbaar gas de zuurstofconcentratie doet dalen. Dit is NIET waar.

BW clip CO enkelgasdetector voor CO

In gasdetectie zijn er 3 meeteenheden: vol%, % LEL en ppm. De zuurstofsensor detecteert in vol%. Toxische sensoren detecteren in ppm of parts per million. De LEL sensor voor brandbare gassen (en explosiegevaar) detecteert in %LEL. 1 vol% is niet gelijk aan 1%LEL!

1 vol% = 10.000 ppm

Van de meeste toxische gassen mag er maar heel weinig aanwezig zijn in ppm of parts per million. De zuurstofsensor is NIET gevoelig genoeg om enkele ppm´s aan toxisch gas te detecteren. De resolutie van de zuurstofsensor is 0,1 vol% = 1000 ppm. Er moet dus een behoorlijk grote concentratie toxisch gas aanwezig zijn om de zuurstofsensor te laten reageren. 

 In het blog van volgende keer hebben we het over toxische gassen: koolmonoxide en waterstofsulfide.

We zien dat er meestal wel een persoonlijke enkelgasmonitor voor detectie van koolmonoxide (CO) wordt meegenomen. 

Maar is dit wel voldoende? 

Schrijf een reactie

Uw emailadres zal niet mee gepubliceerd worden.

Gasdetectie van A tot SAFE®

3 hoofdstukken van het boek nu GRATIS in jouw mailbox!